tr?id=1705042142839857&ev=PageView &noscript=1 Privacy - Zero-point

 

Privacyreglement Stichting Zero-Point


Stichting Zero-Point – hierna: “Zero-Point”- verwerkt persoonsgegevens. In dit reglement zal Zero-Point daarover duidelijk en transparant informeren. Zero- Point is gevestigd te 4834 XZ Breda aan het Struijshof 7. Zij exploiteert het pand aan de Ceresstraat 29 te 4811 CA Breda, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20135293. De verwerkingsverantwoordelijke bij Zero-Point is mevrouw Ir I.M.E Brulez.


1) Algemeen: wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd, en e-mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Ook foto’s en video’s worden bijvoorbeeld gezien als persoonsgegevens.


2) Van wie verwerkt Zero-Point persoonsgegevens en om welke gegevens gaat het?
Zero-Point verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, of heeft gehad.

In het bijzonder gaat het om:


a. De personen aan wie Zero-Point ruimten verhuurt in het pand aan de Ceresstraat 29 te 4811 CA Breda. Zero-Point verwerkt de volgende gegevens van haar huurders:

 • Voornamen en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Indien van toepassing: naam van het bedrijf dat wordt uitgeoefend
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Fotomateriaal en/of videomateriaal dat door de huurder vrijwillig wordt afgestaan
 • Eventueel een curriculum Vitae
 • Eventueel: de aard van de activiteit waarvoor de gehuurde ruimtewordt gebruikt.


b. De persoon van wie Zero-Point het pand aan de Ceresstraat 29 huurt:

 • Voornamen en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens.


c. De personen aan wie interne nieuwsbrieven worden toegezonden:

 • Het e-mail adres, alsmede de voornaam, de achternaam en de naam van het uitgeoefende bedrijf.

 

d. De personen aan wie externe nieuwsbrieven worden verstuurd:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres.


e. Vrijwilligers, bestuursleden en adviseurs:

 • Voornamen en achternaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • E-mailadres
 • Eventueel: betaalgegevens
 • Eventueel: een curriculum vitae.


f. Verwerkersovereenkomst met een derde:
Met het in het volgende artikel bedoelde administratief buro worden slechts de in dit artikel bedoelde persoonsgegevens gedeeld die nodig zijn voor de uitvoering van de met dat buro gesloten verwerkersovereenkomst.


g. Website
Zero-Point houdt ten aanzien van het bezoek aan haar website algemene en anonieme bezoekgegevens en statistieken bij. Deze gegevens worden op een anonieme wijze bijgehouden.


3) Verwerkersovereenkomst met een derde
De administratie van Zero-Point wordt behalve door (een van de ) bestuursleden ook gedaan door een extern administratief buro. Met dit buro is een verwerkersovereenkomst gesloten, die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


4) Grondslag voor de gegevensverwerking
De grondslag voor de verwerkingen onder 2. sub a, b, d, e en f is overeenkomst. De grondslag voor de verwerking onder 2. sub c is toestemming.


5) Beveiligingsniveau
Zero-Point beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, virusscanners, back- ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. De website van Zero-Point is voorzien van Secure Sockets Layher (SSL).


6) Bewaartermijnen

Gegevens die van belang zijn voor de administratie worden in ieder geval gedurende de daarvoor geldende fiscaal- en civielrechtelijke termijnen bewaard. Dat is een fiscale verplichting. Informatie hierover kan worden verkregen door raadpleging van de website belastingdienst.nl. Gegevens terzake overeenkomsten en aanspraken terzake onrechtmatige daad worden door Zero Point bewaard totdat de rechtsverhouding volledig is afgewikkeld en de van toepassing zijnde verjaringstermijn is verstreken. Nadat deze termijn is verstreken worden de gegevens nog gedurende een jaar door Zero- Point bewaard. In het geval een persoon zich uitschrijft uit de nieuwsbrief worden diens gegevens nog gedurende 3 maanden na die uitschrijving bewaard.


7) Rechten van personen van wie Zero-Point gegevens verwerkt
Indien u een relatie met Zero-Point hebt, in welk kader uw persoonsgegevens door Zero-Point worden verwerkt, kunt u de volgende rechten uitoefenen:


a) met een verzoek aan een van de contactadressen van Zero-Point, zie de gegevens onderaan dit reglement, inzage in uw persoonlijke gegevens krijgen - in welk geval een kopie wordt verstrekt van de gegevens die worden verwerkt - of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven

b) vragen naar de periode dat de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden bewaard.


c) Indien het door Zero-Point verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u op voornoemde wijze verzoeken de gegevens te rectificeren of, tenzij Zero-point bij het bewaren of de ongewijzigde verwerking van de gegevens een gerechtvaardigd belang heeft, verzoeken gegevens te verwijderen of verzoeken dat de verwerking van de persoonsgegevens wordt beperkt.


d) U heeft verder het recht te verlangen dat de gegevens aan een derde worden overgedragen.


e) U heeft het recht om een gegeven toestemming in te trekken.


f) Klachten over de omgang met persoonsgegevens door Zero-Point kunt u bij haar indienen.


8) Aanpassing van dit privacyreglement
Zero-Point heeft het recht om haar privacyreglement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.zero-point.nl worden gepubliceerd.


Contactgegevens

Heeft u vragen, of wilt u gebruik maken van uw rechten in verband met de gegevensverwerking door Zero-Point, geef dan een bericht aan:


Stichting Zero-Point
Ruimte voor innerlijk bewustzijn en stilte
www.zero-point.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ceresstraat 29
4811 CA Breda
Tel.: 06 46111104

Op de hoogte blijven

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van interessante workshops of lezingen en krijg je regelmatig tips over gezondheid en vitaliteit. Je kunt je op ieder moment weer afmelden.
Bekijk de laatste nieuwsbrief >