tr?id=1705042142839857&ev=PageView &noscript=1 Zero-Point Field - Zero-point

Quantumfysica

Zero-Point is een term uit de quantumfysica. Een term die pas de laatste 20 jaar zijn intrede heeft gedaan. Uit natuurkundig onderzoek blijkt dat alles uit energie bestaat. Mens, aarde en materie. Alles en iedereen bestaat uit kleine deeltjes die in een bepaalde verhouding en frequentie met elkaar in trilling zijn. Deze trillingen vormen een alomvattend energieveld. Het Zero-Point Field.


Zero-Point field – blauwdruk van ons bestaan

Onderzoeksjournaliste Lynne McTaggart schrijft: ‘Onderzoekers ontdekken dat het Zero Point Field de blauwdruk bevat van ons bestaan. Alles en iedereen is met elkaar verbonden door middel van dit veld waarin alle informatie van alle tijden zou zijn opgeslagen. Verleden, heden en toekomst. Uiteindelijk kun je alles – van mensen tot materie – terugvoeren op een verzameling van elektrische ladingen die voortdurend in contact staan met deze oneindige zee van energie. Onze interactie met dit veld bepaalt wie wij zijn, worden en waren. Het veld is de alfa en omega van ons bestaan.’


De invloed van gedachten, emoties en gevoelens

De consequentie van de ontdekking van het Zero-Point-field is het besef dat niet alleen ons doen en laten impact heeft; maar dat ook onze gedachten, onze gevoelens en onze emoties overal in doorwerken. Eigenlijk weten we dat natuurlijk al lang. We merken iedere dag dat de stemming in een ruimte wordt beïnvloed door het gedrag van mensen, de sfeer, de onderlinge samenwerking. Of dat negatieve en positieve krantenberichten invloed hebben op gevoelens en het gedrag van mensen.


Doorwerking op het fysieke lichaam

Wat de quantumfysica aantoont is dat deze gevoelens en gedachten ook direct hun invloed hebben op de materie, op ons fysieke lichaam. Emoties en gedachten, spanning en stress werken door op de gezondheid van onze cellen. De kwaliteit van onze hersenen en organen. En daarmee op onze gezondheid en vitaliteit.


Impact op de kwaliteit van samenwerking en sociale cohesie

Maar gevoelens, emoties en gedachten werken op deze wijze ook door op onze kwaliteit van samenwerking. Op de cultuur binnen organisaties. En op de kwaliteit van de samenleving als geheel.


Breuk met het oude wetenschappelijke denken

Een verbinding tussen materie en geest staat haaks op de oude wetenschappelijke fundamenten waarop onze moderne samenleving is gegrondvest. Ons denken wordt nog steeds sterk bepaald door dit mechanistische wereldbeeld dat Isaac Newton in de zeventiende eeuw introduceerde. Newton zag het universum als een machine met losse onderdelen die een beperkte invloed op elkaar hebben. René Descartes voegde daar nog eens zijn visie aan toe, dat de menselijke geest is afgescheiden van de levensloze materie die we ‘lichaam’ noemen. De evolutieleer van Darwin versterkte het beeld van de eenzame, afgescheiden mens. Het ging om eten en gegeten worden. De mens bleek een evolutionair toeval zonder bijzondere betekenis.


Onbeantwoorde vragen: hoe ontstaat leven of ziekte?

Maar er bleven grote vragen bestaan: hoe begint het leven, hoe werkt onze geest, waarom worden wij ziek, hoe ontwikkelt één cel zich tot een volledig mens, wat is toch de bedoeling van het leven? Vele wetenschappers zochten antwoorden op deze vragen in de religie, maar dat bracht hen in conflict met henzelf als wetenschapper. Hoe kun je twee zo tegenstrijdige levensvisies binnen jezelf verenigen? Dit bracht onze wetenschappers tot nieuw onderzoek in de 20-ste eeuw.


Quantumfysica: brug tussen spiritualiteit en wetenschap

De eerste aanwijzingen voor een mogelijke brug tussen spiritualiteit en wetenschap, voor het bestaan van een allesomvattend energieveld, kwamen – opmerkelijk genoeg – uit natuurkundige ontdekkingen aan het begin van de vorige eeuw. De Duitse natuurkundige Max Planck toonde in 1911 aan, dat er tussen de atomen een energierijke ‘lege ruimte’ bestond. Andere pioniers van de kwantumfysica ontdekten dat je de meest elementaire bouwstenen van de materie eigenlijk niet eens ‘materie’ kunt noemen. Soms gedroegen deze bouwstenen zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk.  Subatomaire deeltjes bleken vibrerende energiepakketjes te zijn die als losse onderdelen niet eens kunnen worden gekwantificeerd of begrepen. Bovendien bleken deze deeltjes pas een specifieke vorm te krijgen als ze werden geobserveerd door een toeschouwer.


Aandacht – bewustzijn – beïnvloedt materie

Aandacht van een mens deed een deeltje ‘bevriezen’. De onderzoekers kwamen tot de verbijsterende conclusie dat bewustzijn werkelijkheid creëert en Einstein vroeg zich in die tijd af of de maan eigenlijk wel bestaat als we er niet naar kijken… De natuurkundigen zagen ook dat deeltjes die ooit met elkaar verbonden waren geweest – bijvoorbeeld binnen een molecuul – altijd en overal met elkaar verbonden blijven en elkaar instant – dus sneller dan het licht – en over grote afstand beïnvloeden. Op dit elementaire niveau leek niets vast te staan, er was slechts sprake van oneindig veel mogelijkheden. Dit zogenoemde ‘non-lokaliteitsverschijnsel’ wees erop dat de dimensies tijd en ruimte op elementair niveau niet zouden gelden.


Zero-Point Field als opslagplaats van informatie

Dit bracht talloze wetenschappelijke experimenten teweeg waarbij mensen door middel van bewustzijn, gedachtenkracht en focus – via het energieveld - in staat bleken tot beïnvloeden van materie en het voorspellen van gebeurtenissen. Ook intuïtie, helderziendheid, voorgevoelens, telepathie en andere ‘onverklaarbare’ fenomenen worden begrijpelijk door het Zero Point Field als opslagplaats van informatie te zien waarop elk mens op elk moment kan afstemmen.


Onze hersenen zijn als een radio – we kunnen ermee afstemmen op het Zero-Point field 

Volgens Ervin Laszlo (1993) liggen onze eigen herinneringen niet in onze hersenen opgeslagen, maar liggen zij als holografische informatie opgeslagen in het veld. “Onze hersenen zijn vooral ontvangers en verwerkers van deze informatie. Wanneer zij resoneren met bepaalde frequenties krijgen zij toegang tot specifieke informatie.” Dit verklaart ook het verschijnsel van lichamelijke sensaties en gewaarwordingen na amputatie. Of de heldere belevenissen en observaties van mensen die hersendood zijn verklaard en toch weer tot leven komen. Of het “hé ik dacht net aan je en prompt bel je mij? –verschijnsel” dat ieder mens wel kent.
 

Opkomst van bewustzijnsactiviteiten

Vanuit de kennis van het Zero-Point Field is de opkomst van bewustzijnsactiviteiten een logische stap. Het is de snelste manier om positieve ontwikkeling en verandering bij mensen tot stand te brengen. Wanneer deze op bredere schaal worden ingezet veranderen groepen en organisaties. 
   
(Met dank aan Tijn Touber - Ode)

Op de hoogte blijven

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van interessante workshops of lezingen en krijg je regelmatig tips over gezondheid en vitaliteit. Je kunt je op ieder moment weer afmelden.
Bekijk de laatste nieuwsbrief >